מספר טלפון


5160980 - 03 רוזן יעקב עו"ד
5160981 - 03 הרמוס שמעון
5160983 - 03 עדי משה
5160984 - 03 (פקס) נורון חב' להשקעות בע"מ
5160986 - 03 ניירות ער' השקעות בע"מ סאמיט
5160987 - 03 גפן טק שיווק (1002) בע"מ
5160988 - 03 קלמי" יצור כותנות וחלוקים זהבי כהן את שבתאי קלמי
5160989 - 03 פקס) ימיליה) כספי יעקב בע"מ