מספר טלפון


5160990 - 03 גולדשטיין יצחק ודניאלה
5160990 - 03 מטרקו בע"מ
5160991 - 03 גנין נינה
5160992 - 03 גרסי איל
5160993 - 03 ממיה אדלה
5160994 - 03 בלנגה שחר שרותי הנח"ש בע"מ
5160999 - 03 'מח ציוד תהליכים