מספר טלפון


5163051 - 03 פרנק מיקולופו
5163052 - 03 סבי 'מבוטיק "נינה"' קסטרו
5163053 - 03 פקס) משרדי) ההנהלה
5163054 - 03 א ו פ ר חברה להנדסה ולבנין
5163055 - 03 אסאו סטפני
5163056 - 03 שמואל אמנון
5163058 - 03 רבינוביץ ד"ר זאב