מספר טלפון


5163251 - 03 עמותת גימלאי קרן מקפת בישראל
5163252 - 03 כהן ציון
5163253 - 03 בן יעקב רותי
5163254 - 03 בן דוד אלישע
5163256 - 03 איצקוביץ פנינה
5163259 - 03 פיפובסקי מארק