מספר טלפון


5163263 - 03 בר מסעדה "סירטקי"
5163265 - 03 צימנד גדי