מספר טלפון


5163301 - 03 (פקס) גרינפיס ארגון בינלאומי לאיכות הסביבה
5163302 - 03 אשכנזי שמוליק
5163303 - 03 רינה ואברהם סגל
5163304 - 03 מינץ דרור נפתלי
5163305 - 03 טוביה דדיה
5163308 - 03 עבדי רוני