מספר טלפון


5163340 - 03 מוקדי שירות רפואיים בע"מ
5163343 - 03 יצחק חיים
5163344 - 03 לויתן חלי
5163345 - 03 נסיעות ותיירות בע"מ אוניברס
5163347 - 03 הרגיל יובל