מספר טלפון


5163352 - 03 לידזי ניסים
5163354 - 03 'בביץ יעקב
5163355 - 03 דר נעמי יוסף ובתיה
5163356 - 03 ברק אורי וכספי ירונה
5163358 - 03 אצבעוני 88 חב' ליבוא ושווק צעצועים בע"מ