מספר טלפון


5163360 - 03 ניסים טל
5163361 - 03 טמיר דוד
5163363 - 03 לבנת בתיה
5163365 - 03 אורן ליטל
5163369 - 03 (פקס) רנט א גייד בע"מ