מספר טלפון


5163402 - 03 עמותה לידידות ולשכת המסחר ישראל יפן
5163403 - 03 בראשית בע"מ
5163403 - 03 פלשנברג אלכס
5163404 - 03 בן שושן פרנק
5163408 - 03 עדוי רחמים ויעלה