מספר טלפון


5163442 - 03 פ א ר מפעלי פריד בע"מ
5163444 - 03 גולדסמיט הווארד
5163446 - 03 סרוסי קלמנט
5163447 - 03 פטר ואורה שני
5163449 - 03 נעלי כוכבי