מספר טלפון


5163490 - 03 חברת נכסי בר שלומי בע"מ
5163490 - 03 שאמס אופנה
5163491 - 03 חברת נכסי בר שלומי בע"מ
5163492 - 03 אירופה טקסטיל בע"מ
5163494 - 03 לדרמן צלציון אדריכלים בע"מ
5163496 - 03 לדרמן צלציון אדריכלים בע"מ
5163498 - 03 מדליה משה