מספר טלפון


5163510 - 03 סי בוקס בע"מ
5163512 - 03 שחם שרית
5163515 - 03 סדי מרים
5163517 - 03 אושרי עמנואל וטוביה
5163518 - 03 זה" תעשיות מזון בע"מ זהו
5163519 - 03 קוצ'ין ג'רום