מספר טלפון


5163520 - 03 בר עוז אסתר
5163527 - 03 דבוטה מסעדה