מספר טלפון


5163603 - 03 "טריוסט ישראל בע"מ
5163605 - 03 רודשיל עובדיה
5163606 - 03 עובדיה רבקה
5163608 - 03 פסטרנק דלית