מספר טלפון


5163650 - 03 מרכזית שירותי בורסה בע"מ
5163655 - 03 משה יעקב
5163656 - 03 לביא גיא
5163657 - 03 חסין שמואל