מספר טלפון


5163660 - 03 חורי יצחק תמרוקים
5163664 - 03 מועדון מסחרי ותעשייתי
5163665 - 03 ברקי קובי