מספר טלפון


5163801 - 03 מזרחי יפה וצביקה
5163802 - 03 קליין נורברטו ואירמה
5163803 - 03 קליין דיוויד
5163807 - 03 אופנת פרדייז