מספר טלפון


5163850 - 03 פריזנד דליה ומשה
5163852 - 03 טלמון נחמה
5163853 - 03 מטרסו יהודה
5163854 - 03 ברן דוד
5163855 - 03 ברניס בר בורגר
5163856 - 03 צבי שפר
5163857 - 03 בן יהודה שבח
5163858 - 03 קצב אהרון