מספר טלפון


5163870 - 03 סולימני יואב
5163871 - 03 גלעדי אריה סוחר בולים ומטבעות
5163873 - 03 סייג עמוס
5163874 - 03 נוריאל את משכני
5163875 - 03 לריח יעקב
5163876 - 03 לופו גיל
5163878 - 03 (פקס) אירופה טקסטיל בע"מ
5163879 - 03 נפתלי אפרים