מספר טלפון


5163941 - 03 קוהנוב רובין
5163943 - 03 שמואל עטיה
5163947 - 03 שמיאן דוד
5163948 - 03 חלוה חיים עבודות בצלאל