מספר טלפון


5163990 - 03 חזן ליאור
5163993 - 03 צילה מיקלצקי
5163996 - 03 אליאסי אליהו
5163997 - 03 ג ר המכון לפיתוח אירגוני