מספר טלפון


5182120 - 03 ניאזוב אברהם
5182121 - 03 נגב תחנת שרות לאוטומובילים
5182122 - 03 זריק כרים
5182123 - 03 אוחנה בלה וחיים
5182124 - 03 שורץ אמיל
5182125 - 03 רובינוב ורה
5182127 - 03 אי ג'י שיווק והפצת קלטות ותקליטורים
5182128 - 03 סריקוב מירה