מספר טלפון


5182190 - 03 צח בר
5182193 - 03 אפנה גון
5182194 - 03 ברי טינה
5182195 - 03 אמסיס גאד
5182196 - 03 איזן צבי
5182197 - 03 בדוי זינאת
5182198 - 03 אפרגן ניסים
5182199 - 03 קרית שלום סיעודי
5182199 - 03 מרכז סיעודי קרית שלום