מספר טלפון


5182201 - 03 מרכז סיעודי קרית שלום
5182202 - 03 ישראלי יוסף
5182203 - 03 מ מ י טכסטיל בע"מ
5182204 - 03 תגר גיל
5182205 - 03 גנץ בני
5182206 - 03 ניקולאי אבייב
5182208 - 03 בנימין יפה
5182209 - 03 פקס) רשי) רשי יסודי דתי