מספר טלפון


5182220 - 03 נוסבאום בע"מ בדי ריפוד ווילונות
5182221 - 03 זולוטובסקי רחל
5182222 - 03 כהן אושרת
5182223 - 03 פנסקי שלמה חמרי בנין
5182224 - 03 סמרנו אהרון
5182225 - 03 בע"מ ייצור ושיפוץ כסאות משרד בשירי י
5182227 - 03 פרידמן אברהם
5182228 - 03 אברהם אלוני
5182229 - 03 אבו שחאדה סעיד