מספר טלפון


5182231 - 03 דיגמי גיל
5182232 - 03 אהרוני סטלה ואהרון
5182233 - 03 בראודה שמואל
5182234 - 03 פולק פסח
5182235 - 03 פלץ יעלי
5182236 - 03 אלבאייב שלמה ונליה
5182237 - 03 בן חיים דב
5182238 - 03 ברק חיים