מספר טלפון


5182250 - 03 בלו ליין בע"מ
5182252 - 03 (פקס) בלו ליין בע"מ
5182253 - 03 בנימין משה ולאה
5182254 - 03 אליה אס ג'י אס סגס
5182255 - 03 זורע עמית פורץ מנעולים
5182256 - 03 סגס אליהו
5182258 - 03 קלימי פנחס עתיקות