מספר טלפון


5182350 - 03 כח אבטחה מס 1 בע"מ אירם
5182350 - 03 שרותי אבטחה מיוחדים בע"מ כח 1
5182351 - 03 וקנין גולדי
5182353 - 03 טוסיה דורה
5182354 - 03 דמיטרי פלפי
5182355 - 03 משה רוני
5182357 - 03 מחאג'נה חייריה