מספר טלפון


5182360 - 03 קישינבסקי מלכה
5182363 - 03 שלום מיצובישי
5182363 - 03 שלום מוסך מיצובישי
5182364 - 03 נדיב אברהם כהן
5182366 - 03 גור שרית
5182367 - 03 קדרון חביבה ופיליפ גוף
5182368 - 03 המכללה הטכנולוגית לתעבורה של המכון הארצי לתחבורה