מספר טלפון


5182370 - 03 עייד פיפי
5182371 - 03 אליוף רחל
5182372 - 03 כהן מרוה
5182376 - 03 זועבי נאיף
5182378 - 03 סלמאס אנטון
5182379 - 03 אליה ניסים ובבאי משה