מספר טלפון


5182420 - 03 עאבד פאיז
5182421 - 03 אלקלומברה שלמה
5182422 - 03 דפוס אופסט טל גונן משה