מספר טלפון


5182471 - 03 שכוי אבי
5182472 - 03 רושדי מוניקה
5182473 - 03 לוי אברהם אשר פרץ
5182474 - 03 (פקס) עוז חברה להשקעות בע"מ
5182477 - 03 יוקר טוביה
5182479 - 03 ורדי דורון