מספר טלפון


5182490 - 03 חיים גיאת
5182491 - 03 פירוב בוריס
5182492 - 03 יעקובוב גבריאל
5182493 - 03 לווייב מרוסיה
5182494 - 03 פריאב שושנה
5182495 - 03 דוידוב שרית וגיורא
5182496 - 03 קלינר ולרי
5182497 - 03 מולדגנוב אבריך
5182498 - 03 סויסה יעקב
5182499 - 03 קרן למפעלי שקום למוגבלים