מספר טלפון


5182501 - 03 הצדף מטבחים (4991) בע"מ
5182502 - 03 אופנת שלגר
5182503 - 03 לוייב ולרי
5182507 - 03 רוזן עמוס