מספר טלפון


5182531 - 03 עירית שילה
5182532 - 03 לביא יוכי
5182534 - 03 אהרונוב יורי
5182535 - 03 (פקס) משרדים (פקס) מחסני חשמל יפו
5182536 - 03 מלמד דר ולנטין
5182537 - 03 צביאל עמוס
5182538 - 03 בן נון משה
5182539 - 03 י ה ל בד יאיר שמואלי