מספר טלפון


5182570 - 03 ארדברג ד"ר אלכס מרפאה
5182571 - 03 וופה חוני
5182573 - 03 יעקובוב מלכיאל
5182574 - 03 אסמר חליל
5182575 - 03 סולד דוד
5182576 - 03 עלי הריסון
5182578 - 03 גטניו ניסים
5182579 - 03 מולאים משה