מספר טלפון


5182602 - 03 (פקס) ידי זהב שרותי תקונים 42 שעות ביממה
5182603 - 03 רביבו (מסעודי (מדלן
5182604 - 03 ח ל ח פ חב לכלים חד פעמיים
5182604 - 03 חומרי בנין שרלי מוסרי
5182605 - 03 (פקס) משרדים (פקס) מחסני חשמל יפו
5182607 - 03 פוטרמן "משה "היוצר
5182608 - 03 צדוק מנחם