מספר טלפון


5182660 - 03 מרכז מכרזים בע"מ
5182662 - 03 כח 1 שרותי אבטחה מיוחדים בע"מ
5182664 - 03 חמדאן זאהר
5182666 - 03 יהושע רוזיליו
5182666 - 03 רוזיליו רוזילאו מאיר
5182667 - 03 אינדיה מ ש א פ בע"מ אינדיה יבוא ריהוט
5182669 - 03 א אמ אופסט 4991 בע"מ