מספר טלפון


5182713 - 03 שולמן אליעזר
5182714 - 03 פלסטיאן אברהם
5182715 - 03 (פקס) כח 1 שרותי אבטחה מיוחדים בע"מ
5182717 - 03 פרץ רבקה
5182718 - 03 ק קוויק טריידינג קומפני