מספר טלפון


5182751 - 03 לוי קלמנט
5182752 - 03 ישראילוב דוד
5182754 - 03 אחים סולימה קפה קניה
5182755 - 03 אופנת חזן
5182756 - 03 בן טובים גאוויד
5182757 - 03 אדר חוויה
5182758 - 03 טורצ'ק סופיה