מספר טלפון


5182761 - 03 דקל יורם
5182762 - 03 פרס תמרה
5182763 - 03 בורסוצקי ריאנה
5182764 - 03 (פקס) זינגר אפרים
5182766 - 03 כורדי דאוד
5182767 - 03 אל השחר בו עזרא מנשה
5182768 - 03 בורוכוב שמואל