מספר טלפון


5182803 - 03 אלי חשמלאות מוסך
5182806 - 03 א ע פ ש פירזול ושיווק טכני בע"מ
5182807 - 03 ויימן שולמית וגניזי תקוה ליימן חנה
5182808 - 03 יחזקאל יורם