מספר טלפון


5182880 - 03 אלכסנדר קלניצסקי
5182881 - 03 מגור שרה
5182882 - 03 גליולין איליה
5182883 - 03 יפרח אנט וחיים
5182884 - 03 משה אבייב
5182886 - 03 הירש ירון
5182888 - 03 א סנדר בע"מ