מספר טלפון


5182920 - 03 חודרוב שמואל
5182923 - 03 שוב עמוס
5182924 - 03 סלם שי
5182926 - 03 אינדיה מ ש א פ בע"מ אינדיה יבוא ריהוט
5182927 - 03 אשכנזי רחמים ואבוט