מספר טלפון


5182950 - 03 פרץ ורדה
5182952 - 03 לקה בע"מ ציפוי והברקת נייר קרטון
5182954 - 03 לוי ניסים ודלי
5182956 - 03 כור חנא
5182957 - 03 ניניו אברהם
5182958 - 03 דואל רוני