מספר טלפון


5405140 - 03 גן נוי יאיר ושושנה
5405141 - 03 אזאצ'י משה
5405142 - 03 קידר אילה וראובן
5405143 - 03 כהן ד"ר סידני רופא
5405144 - 03 פלד ניצה ודוד
5405146 - 03 קורקין יונה וויקטור
5405147 - 03 פרבר יגאל
5405148 - 03 דורון מרים וגורי
5405149 - 03 ויינשטוק רחלה ומיקי