מספר טלפון


5405511 - 03 יוכפז דוד ושרית
5405512 - 03 להב יאיר
5405513 - 03 פקס) ביתן) יובל
5405514 - 03 קרוטמן יפה
5405515 - 03 מוצקין מרים
5405516 - 03 ויקטור חסיה וישראל סלון לתסרוקות
5405516 - 03 ויקטור חסיה וישראל סלון לתסרוקות
5405517 - 03 רומאור בע"מ
5405518 - 03 אספיץ אריה
5405519 - 03 מעדנית הגיסים רוק ליאור