מספר טלפון


5446230 - 03 אהוד שור
5446234 - 03 סיגלית מגדל דיזנגוף בר
5446236 - 03 מיכל ודוד אייזן
5446237 - 03 סלובודן רייך
5446239 - 03 שמר סיגל