מספר טלפון


5446510 - 03 נסים עדינה
5446511 - 03 יהודה אווזי
5446511 - 03 אווזי מסעדה צפון ת"א יהודה
5446515 - 03 יוסיפוף יוסף
5446517 - 03 רחמים דרור
5446518 - 03 רום תמי
5446519 - 03 חדד ענת